Nytt Løpehjul med invendig lagerpasning og seger-ring spor.