Fresen er den mest allsidige maskinen innen reparasjonsteknikk.
Skal vi lage ny eller reparere eksisterende deler må det ofte brukes fres til blant annet planing, laga hull og fresing av spor.